Frugtordning

Som en forsøgsordning har skolen, skolens elevråd og Bisserup Brugs startet en mindre frugt/madspildsordning op.

Vi modtager kasseret frugt hver onsdag. Torsdag vasker og renser et par elever fra elevrådet frugten under kyndig vejledning af Lisbeth Laursen. Frugten uddeles til et klassetrin ad gangen - én gang ugentligt.

Frugten er ikke en erstatning til frugten, som børnene har med hjemmefra.

Forsøget løber frem til sommerferien, hvorefter vi vil tage stilling til, om ordningen skal være permanent.