Grønt flag - grøn skole

Når Kirkeskoven arbejder på at blive en mere bæredygtig institution, betyder det, at vi hvert år tager nye skridt til at mindske vores globale fodaftryk. 

Børn og elever deltager i arbejdet med at sætte mål og gennemføre besparelserne i samarbejde med institutionens pædagogiske og tekniske personale.
En proces der begyndte i efteråret 2018, hvor daværende skoleleder Dorte Næsborg nedsatte et miljøråd på skolen bestående af elever og ansatte.

Derefter blev der udarbejdet en kortlægning af miljø og bæredygtighed, der blandt andet viste at:

  • Skolens vandforbrug i 2018 var 352 m3 om året, hvilket var 70 m3 mindre i forhold til 2017.
  • Skolens elforbrug var 41176 kWh i 2018, hvilket var 1995 kWh mindre i forhold til 2017.
  • Skolen har eget solfangeranlæg, som i 2018 producerede 29802 kWh. Af dem solgte vi de 9178 kWh.
  • Vuggestuen, børnehaven, den kommunale hal og skolen opvarmes af piller. Forbruget er samlet set 95,5 ton om året i 2018. Skolens andel udgør 52,2 ton, hvilket er et mindre forbrug på 1,2 ton i forhold til 2017.

Tirsdag den 25. juni 2019 hejste borgmester John Dyrby Poulsen Kirkeskovsskolens grønne flag. Fællesbestyrelsen havde indbudt skolens forældre, elever, naboer og folk fra lokalområdet til at deltage.

Skolen var herefter vært ved et let og grønt traktement. 

Konceptet bag Grønt flag

Siden er sidst opdateret 1. oktober 2019