Skolebestyrelsesvalg

Facts om bestyrelsen og bestyrelsesvalget

Bestyrelsesvalg

I den samlede intuition Kirkeskoven vælger vi hvert andet år nye medlemmer til fællesbestyrelsen for vuggestue, børnehave, skole og SFO. I år skal vi vælge 4 nye medlemmer samt meget gerne et par stedfortrædere. En valgperiode er på 4 år. 

Fællesbestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 forælder repræsentanter, 2 repræsentanter for medarbejderne og 2 repræsentanter for eleverne.

Kirkeskovens ledelse deltager i bestyrelsens møder dog uden stemmeret. 

Fællesbestyrelsens arbejdsområde

Bestyrelsen arbejder inden for de mål og rammer, lovgivningen og By-rådet har fastsat. Det er bestyrelsens opgave at afstikke overordnede principper for Kirkeskovens virke. Det gælder såvel for det pædagogiske som det økonomiske område.

Bestyrelsen fører tilsyn med den samlede institution, undtaget personale- og elevsager. Den fastsætter principper for Kirkeskovens virksomhed, herunder undervisningens organisering, samarbejdet med forældrene samt forældrenes ansvar i dette samarbejde.

Bestyrelsen godkender Kirkeskovens budget.

Hvem kan stille op som kandidat og hvordan gør man?

Har du mod på og lyst til at engagere dig i udviklingen af dine børns skole, SFO, børnehave og/ eller vuggestue, bør du absolut melde sig som kandidat til bestyrelsesvalget.

  • Det kan ske enten på opstillingsmødet den 19. marts eller
  • Ved henvendelse i børnehaven eller på skolens kontor senest den
  • 13. april.

Alle forældre, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i vuggestuen, børnehaven eller på skolen, kan stille op som kandidat. I børnehaven og på skolens kontor ligger en liste til gennemsyn. Her er alle opstillingsberettigede opført.

Hvem kan stemme?

Alle forældre, der på valgtidspunktet har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i Kirkeskovens vuggestue, børnehave eller på

Kirkeskovsskolen, kan stemme ved valget. Det vil sige, at også forældre til kommende børnehaveklassebørn kan stemme.

Hvis alle kandidater kan blive enige om en prioriteret liste, er der tale om fredsvalg og valghandlingen bortfalder. Kan kandidaterne ikke blive enige om en prioriteret liste, skal der afholdes valg.

Stil op til bestyrelsesvalget.

Børnehaven, skolen og SFOen er en vigtig del af børnefamiliens hverdag. Du kan støtte dine børns hverdag ved at møde op den 19. marts, stille op som kandidat og ved at afgive din stemme (hvis der ikke bliver fredsvalg). 

Samarbejdet med forældrene

Vi ved, at samarbejdet med jer forældre og jeres engagement i børnenes hverdag er vigtig for børnenes succes i børnehaven, skolen og SFO. Derfor - engager dig og vær aktiv omkring bestyrelsesvalget. På den måde er du med til at præge udviklingen for alle børn i dit nærområde – der er to år til, du får chancen igen! 

Vi glæder os til at se dig til opstillingsmødet på skolen den 19. marts 2018 kl. 20.00 -21.00. 

Venlig hilsen valgbestyrelsen v.

Dorte Næsborg, skoleleder

 

Plan for bestyrelsesvalget 2018.

1/3

Udsendelse af information om bestyrelsesvalget samt invitation til forældremødet.

 8/3

Fremlæggelse af valglister i børnehaven og på skolens kontor til gennemsyn for alle interesserede.

19/3

Forældremøde hvor Bestyrelsen vil fortælle om deres arbejde samt information om bestyrelsesvalget.

13/4

Sidste frist for opstilling af kandidater (gerne en selv) ved henvendelse på kontorene.

20/4

Afgørelse om fredsvalg eller afstemning.

14/5

Hvis der skal afstemning til starter afstemningen her

22/5

Evt. afstemning slutter

1/6

Klagefrist over valget udløber

1/8

Den nye bestyrelse tiltræder

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig i børnehaven eller på skolens kontor.

Kirkeskovens valgbestyrelse, som er ansvarlige for processen består af:

Dorte Næsborg, skoleleder.

Lenette Gaardbo Hansen, formand.

Eliane von Bülow, medlem.

 

Kirkeskovsskolen, Næstved Landevej 632
Tlf. 55 42 14 44
www.kirkeskovsskolen.dk

Kirkeskovens Børnehave, Næstved Landevej 626.
Tlf. 29 11 51 43
www.kirkeskov.slagelse.dk

 

Siden er sidst opdateret 1. marts 2018