Ulovligt skolefravær

Den 1. august 2019 er indført nye, landsdækkende regler om elevers ulovlige skolefravær. Reglerne betyder, at skolelederen har pligt til at underrette Center for Børn og Unge i Slagelse Kommune, hvis dit barn har et ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover i ét kvartal.

Læs mere i vedhæftede bilag.

Siden er sidst opdateret 29. oktober 2019