Om skolen

Kirkeskovsskolen

Skolen blev indviet den 5. april 1956 som den første overbygningsskole på landet i Vestsjælland. Den blev opført på grænsen mellem Holsteinborg - Venslev og Ørslev - Sdr. Bjerge kommuner efter en overenskomst vedrørende skoleforbund og fik navn efter den nærliggende skov.

Kirkeskovsskolen har dannet rammen om flere generationers skolegang under skiftende skolelove. Måden at organisere og tilrettelægge undervisningen har ændret sig meget gennem disse år, og behovet for en mere moderne og fleksibel skole har været udtalt. Vi er derfor meget glade for den totale renovering der blev tilendebragt i oktober / november 2003, og som bevirker, at Kirkeskovsskolen i dag fremstår som en funktionel, moderne og velholdt skole.