Bustransport

Buskort

Hvis dit barn går i distriktsskolen kan du søge om et buskort til transporten, hvis afstanden mellem hjemmet og skolen er større end:

  • 0. kl. - 3. kl., der har længere skolevej end 2,5 km 
  • 4. kl. - 6. kl., der har længere skolevej end 6,0 km

Eller: Skolevejen skal være erklæret for trafikfarlig. Det er politiet, der træffer afgørelse for hvornår en vej anses for at være trafikfarlig.

Hvis I som forældre har valgt en anden skole end distriktsskolen, kan eleven ikke få dækket udgifterne til transport, heller ikke hvis vejen er trafikfarlig.

Ønsker om udstedelse af skolekort/rejsekort sker ved henvendelse til skolens kontor, hvor I også kan få hjælp, hvis eleven taber et tildelt buskort. Vi gør opmærksom på at udstedelsen af et nyt kort i skoleåret 2018/2019 koster kr. 50,-. 

Pas godt på dit skolekort/rejsekort. Det skal holde i flere år. Ved skift af skoleår, modtager du ikke et nyt fysisk kort. Fornyelse sker elektronisk. 

Vi hjælper også med at bestille et skolekort, hvis I ikke er berettiget men selv ønsker at betale. Kortet koster i skoleåret 2018/2019 kr. 1810,00. Priser reguleres i januar måned.

Skolevejens trafiksikkerhed

De fleste af vores børn kommer med bus nr. 670 eller 462, som kører lige til døren.
 
Der er etableret cykelsti fra Bøgelunde til Rude hvilket betyder, at mange af vores elever har gode muligheder for at cykle på trafiksikker cykelsti.
 
De forældre, der vælger selv at køre deres børn, bedes:
  • Benytte P-pladsen mod øst.
  • Kører så langt frem mod hallen som muligt og lave en "kantstensparkering". Børnene kan herefter benytte "fortovet" frem til skolegården og gå ad trappen op til 1. sal.
  • Respektere de gule striber, som betyder af og pålæsning forbudt, bl.a. lige foran indgangen.