Faciliteter og bygninger

Skolens historie

Skolen blev indviet den 05.04.1956 som den første overbygningsskole på landet i Vestsjælland. Den blev opført på grænsen mellem Holsteinsborg – Venslev og Ørslev – Sdr. Bjerge kommuner efter en overenskomst vedrørende skoleforbund og fik navn efter den nærliggende skov.

Hele byggeriet kom til at koste 2,6 mill. kr., heri medregnet inventar, lærerboliger, bolig til pedel, garage og to skolebusser. Skolen havde sine egne busser frem til 1975.

Skolen startede med 285 elever og 15 lærere. Efter skoleloven af 1958 blev vedtaget, blev skolen købstadsordnet hvilket betød, at man måtte holde realeksamen.

I 1970 blev kommunalreformen vedtaget med nye amtsgrænser og krav om større kommuner. Skolen kom nu til at ligge i Skælskør Kommune.

Fra august 1973 startede en ny skolestruktur, som medførte, at elever fra Kirkeskovsskolen efter 6.klasse skulle til Eggeslevmagle skole.

Ved endnu en skolestrukturændring i 1996 blev Magleby Skole lukket, og kommunens mini A- klasse flyttet til Kirkeskovsskolen.

Med det mål for øje at opfylde de pædagogiske målsætninger i den nyeste Folkeskolelov besluttede Byrådet i Skælskør, at Kirkeskovsskolen skulle totalrenoveres i 2003. Dette arbejde blev tilendebragt samme år.

Skolen råder over gode legefaciliteter – legeplads, ”skov”, basketmål og fodboldmål, og de større elever må benytte fodboldbanerne mod øst samt hallens P-plads til f.eks. rulleskøjteløb.

Efter endt skoledag benyttes gymnastiksalen og faglokalerne af SFO’ en, aftenskolen og idrætsforeningen, og skolen udgør således et værdifuldt samlingssted for lokalbefolkningen.

Elevernes skolemøbler

Eleverne sidder ved nyindkøbte enkeltmands justerbare borde og på ergonomiske stole.

Skolevejens trafiksikkerhed

De fleste af vores børn kommer med bus nr. 670 eller 462, som kører lige til døren.
 
Der er dog i sommeren 2013 etableret cykelsti fra Bøgelunde til Rude hvilket betyder, at mange af vore elever har gode muligheder for at cykle på trafiksikker cykelsti.
 
De forældre, der vælger selv at køre deres børn, bedes:
  • Benytte P-pladsen mod øst.
  • Kører så langt frem mod hallen som muligt og lave en "kantstensparkering". Børnene kan herefter benytte "fortovet" frem til skolegården og gå ad trappen op til 1. sal.
  • Respektere de gule striber, som betyder af og pålæsning forbudt, bl.a. lige foran indgangen.
Siden er sidst opdateret 26. august 2014