God opførsel

Formål

Med god omgangstone og -form at skabe trivsel, tryghed og arbejdsro for børn, ansatte og forældre. 

God opførsel er

  • at sige godmorgen, goddag og farvel.
  • at tale ordentligt og hensynsfuldt til og om hinanden.
  • at lytte og udvise omsorg for hinanden.
  • at lade være med at slå eller drille hinanden.
  • at udvise ansvar og vilje til at arbejde sammen.
  • at respektere hinandens forskelligheder – der skal være plads til os alle sammen.
  • at være ærlig – det er tilladt at fejle så stå ved de fejl, du laver.
  • at følge de voksnes anvisninger – de er ikke altid til diskussion.
  • at behandle Kirkeskovens bygninger og inventar pænt.
  • at behandle kammeraters/venners ting pænt. 

Handling

I første omgang håndterer vi konflikten lokalt.

Ved gentagende grov eller uhensigtsmæssig opførsel informeres ledelsen og problemet drøftes med forældrene. 

Som forældre skal du have tillid til personalets dømmekraft og påtage dig et medansvar.

Kun sammen kan vi formå at rette op på et barns uhensigtsmæssige opførsel. 

Beslutning om eventuelle indgreb træffes af ledelsen. 

Udarbejdet af Bestyrelsen juni 2017.  

 

Kirkeskovens Børnehave og Vuggestue, Næstved Landevej 626, 4243 Rude, tlf. 24 95 55 13 / 29 11 51 43
SFO, Næstved Landevej 632, 4243 Rude, tlf. 29 11 43 28
Kirkeskovsskolen, Næstved Landevej 632, 4243 Rude, tlf. 55 42 14 44

Siden er sidst opdateret 7. februar 2019