Tilsyn med elever

Tilsynet omfatter elevernes ophold og færden i skolens bygninger og på skolens arealer.

Tilsynet starter 10 min. før undervisningen begynder, og til den sidste bus er kørt fra skolen.

Tilsyn i undervisningstiden

I timerne er det læreren/ pædagogen, der fører tilsyn med eleverne.

Hvis eleverne befinder sig flere forskellige steder i en time, kan tilsynet udøves gennem forudgående instruktion.

I forbindelse med svømning i 4. klasse varetages tilsynet desuden af en livredder.

Forlader en elev skolens område uden forudgående tilladelse, har skolen ikke mulighed for at varetage tilsynet, og hjemmet vil blive kontaktet.

Tilsyn i frikvartererne

Når klokken ringer, forlader læreren/ pædagogen klassen, og eleverne går straks ud for at holde frikvarter. Her vil eleverne være under opsyn af minimum én voksen.

Det er skolens politik, at alle lærere/ pædagoger har pligt til at gribe ind, hvis de er vidne til uhensigtsmæssigt adfærd hos eleverne, farlig leg el.lign. Ligeledes har alle pligt til at hjælpe elever, der er kommet til skade, er ked af det eller på anden vis har brug for kærlig omsorg.

Af samme grund bærer gårdvagterne ikke "uniform", da alle voksne er potentielle gårdvagter, som kan kontaktes.

Ved at sprede legeområdet minimerer vi konflikterne eleverne imellem.

Der opereres med følgende legeområder:

  • 0. - 2.      klasse: Må være i skolegården      Der må max. være 3 elever på edderkoppegyngen ad gangen.
  • 3. - 4.      klasse: Må som de eneste være på boldbanerne bag hallen.
  • 5. - 6.      klasse: Må som de eneste være på boldbanerne og P-pladsen mod øst.

Når klokken ringer ind, skal eleverne straks forlade legeområderne og gå til deres klasser, hvor læreren/ pædagogen overtager tilsynet.

Tilsyn i spisepausen

Spisepausen er fra kl. 11.30 – 11.40. I dette tidsrum vil der være en lærer/ pædagog tilstede i klassen.

Når eleverne har spist deres mad eller senest kl. 11.50, skal alle elever være ude for at holde frikvarter, medmindre det regner meget. Gårdvagterne tager bestik af vejret.

I spisepausen vil eleverne være under opsyn af minimum tre voksne.

Se i øvrigt "Tilsyn i frikvartererne".

Forældre og tilsyn

Tilsynet påhviler skolen; men hvis man som forældre er vidne til farlig leg, bør man straks stoppe denne leg og efterfølgende informere klassens lærer eller kontoret om episoden.

Det er forbudt at tage fat i eleverne, skælde ud eller på anden vis virke truende!

Det er til enhver tid skolens leder, som beslutter, hvordan tilsynet skal udøves, og som har ansvaret for, at "Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden" efterleves.

Det er derfor også til skolens leder, man som forældre kan henvende sig, hvis man ikke mener, at tilsynet overholdes.

Bestyrelsen den 12. maj 2015

Siden er sidst opdateret 20. juni 2019