Skolens historie

Skolen blev indviet den 05.04.1956 som den første overbygningsskole på landet i Vestsjælland. Den blev opført på grænsen mellem Holsteinsborg – Venslev og Ørslev – Sdr. Bjerge kommuner efter en overenskomst vedrørende skoleforbund og fik navn efter den nærliggende skov.

Hele byggeriet kom til at koste 2,6 mill. kr., heri medregnet inventar, lærerboliger, bolig til pedel, garage og to skolebusser. Skolen havde sine egne busser frem til 1975.

Skolen startede med 285 elever og 15 lærere. Efter skoleloven af 1958 blev vedtaget, blev skolen købstadsordnet hvilket betød, at man måtte holde realeksamen.

I 1970 blev kommunalreformen vedtaget med nye amtsgrænser og krav om større kommuner. Skolen kom nu til at ligge i Skælskør Kommune.

Fra august 1973 startede en ny skolestruktur, som medførte, at elever fra Kirkeskovsskolen efter 6.klasse skulle til Eggeslevmagle skole.

Ved endnu en skolestrukturændring i 1996 blev Magleby Skole lukket, og kommunens mini A- klasse flyttet til Kirkeskovsskolen.

Med det mål for øje at opfylde de pædagogiske målsætninger i Folkeskoleloven besluttede Byrådet i Skælskør, at Kirkeskovsskolen skulle totalrenoveres i 2003. Dette arbejde blev tilendebragt samme år.

Siden er sidst opdateret 19. januar 2022